Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy využijte tento formulář, nebo tak může učinit jiným vhodným způsobem, který bude mít formu jednostranného právního jednání (např. e-mailem, dopisem apod.). Odstoupení od smlouvy v tištěné písemné formě zašlete na adresu: Križka Dušan, PopFigurky.sk, O. Plachého 59, 03608 Martin. Vezměte prosím na vědomí, že zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu a nesmí jevit známky opotřebení či používání. Zboží musí být řádně zabaleno podle podmínek daného dopravce, aby dopravou nedošlo k jeho poškození. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.